Klass 1B

I vår klass går 25 elever, vår klasslärare heter Elisabeth Mattsson. I klassen har vi också hjälp av Adam Grandin.

7 augusti 2015