Psykolog

Skolpsykologen arbetar för att alla barn/elever ska ses utifrån sina behov och förutsättningar. Att de ska mötas i en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Att de mår bra och lär sig så mycket som möjligt.

Jag heter Runa Velander och arbetar 20% på Fredrika Bremer skola. Som psykolog i skolan är mitt huvudsakliga uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Tillsammans med rektor, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog ingår jag i elevhälsoteamet. Jag arbetar under sekretess. Arbetet som skolpsykolog regleras av Skollagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

I mitt arbete ingår bland annat att:

- delta i möten med elevhälsoteamet

- arbeta konsultativt och handledande gentemot skolpersonal

- delta vid elevhälsomöten med föräldrar

- genomföra psykologutredningar på rektors uppdrag               

- ha samtalskontakt med enskilda elever eller elevgrupper.

 

Om du vill komma i kontakt med mig nås jag på tel:076-119 79 41  eller på runa.velander@uppsala.se. Obs! tänk på sekretessen och skriv inga elevnamn i mejl.

Uppdaterad: