Elevrådet

Här berättar vi om elevrådets arbete.

Elevrådets uppgift är att ta emot synpunkter från klassråden med förslag om förbättringar. Varje klass har två representanter i elevrådet. Förskoleklasserna kan delta om de önskar.

Elevrådet diskuterar elevernas inflytande i undervisningen, ordningsregler och andra gemensamma praktiska frågor som t.ex. skolmaten och skolgården.

Protokoll 180323 F-2 (PDF, 322 KB)

Protokoll 180323 3-5  (PDF, 332 KB)

Protokoll 180216 F-2 (PDF, 120 KB)

Protokoll 180216 3-5 (PDF, 119 KB)

 

Protokoll från Ht-17

Protokoll 171205 3-5 (PDF, 448 KB)

Protokoll 171010 F-2 (PDF, 322 KB)

Protokoll 171010 3-5 (PDF, 335 KB)

Protokoll 170912 F-2 (PDF, 325 KB)

Protokoll 170912 3-5 (PDF, 330 KB)

 

9 november 2015