Fritidshem

Fritidsverksamhet
Öppettider: 06.30-08.20, 13.20-17.00

 

Skolbarnsomsorgen är uppdelad i två 'avdelningar', Regnbågen 3-5 och Diamanten F-2 som finns i skolans lokaler.

Alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart.

All personal har ett ansvar att stoppa olämpligt beteende.

Vi vill att barnen ska tycka det är roligt att vara på fritids.
De har möjligheter att välja olika aktiviteter inom lek, idrott och skapande. De får prova på olika sporter, ute och inne, de kan pyssla, rita, måla och leka.
Under skolloven strävar vi efter att vara ute i naturen.

Personalen tar vara på barnens egna idéer, stödjer dem att ta eget ansvar och slutföra den uppgift man börjat på. Barnen erbjuds också styrda aktiviteter och social träning är en naturlig del i verksamheten.

Personalen som arbetar med barnen är fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare, barnskötare och assistenter.

Läs mer om vårt arbete med självkännedom, trygghet, ansvarstagande, respekt, delaktighet och framtidstro i vår handlingsplan.

Läs mer om respektive avdelning här 
Diamanten F-2  &  Regnbågen 3-5

Manual till skola24 mobilapp
Så här använder du skola24 mobilapp (PDF, 637 KB)

Så här gör du om du använder skola24 via webben:

Så här gör du en frånvaroanmälan i skola24 (PDF, 161 KB)

Så här besvarar du ditt barns lovschema (PDF, 141 KB)

Så här lägger du in ditt barns fritidstider i skola24 (PDF, 253 KB)

Så här registrerar du ett schema för barn med delat boende (PDF, 61 KB)

Så här gör du en tillfällig ändring i skola24 (PDF, 91 KB)

Så här registrerar du en hämtare i skola24 (PDF, 104 KB)

Vill ni veta mer om fritids ring
018-7275880 Rektor Samuel Öberg
018-7275877 skoladm./exp. Camilla Forsström

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshem