Fritidshem

Fritidsverksamhet
Öppettider: 07.00-08.00, 13.40-17.00

 

Skolbarnsomsorgen är uppdelad i två 'avdelningar', F-5 A Diamanten och F-5 B Regnbågen som finns i skolans lokaler.

Alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart.

All personal har ett ansvar att stoppa olämpligt beteende.

Vi vill att barnen ska tycka det är roligt att vara på fritids.
De har möjligheter att välja olika aktiviteter inom lek, idrott och skapande. De får prova på olika sporter, ute och inne, de kan pyssla, rita, måla och leka.
Under skolloven strävar vi efter att vara ute i naturen.

Personalen tar vara på barnens egna idéer, stödjer dem att ta eget ansvar och slutföra den uppgift man börjat på. Barnen erbjuds också styrda aktiviteter och social träning är en naturlig del i verksamheten.

Personalen som arbetar med barnen är fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare, barnskötare och assistenter.

Läs mer om vårt arbete med självkännedom, trygghet, ansvarstagande, respekt, delaktighet och framtidstro i vår handlingsplan.

Läs mer om respektive avdelning här 
F-klass 7275840
Regnbågen 7275882
Diamanten 7275885

Vill ni veta mer ring
7275880 Rektor Samuel Öberg
7275877 skoladm./exp. Camilla Forsström

29 augusti 2018