Personal

Kontaktuppgifter till skolans personal

Adam Grandin

Fritidspersonal

Anna Enström

Förskollärare F-A

Annika Lindskog

Lärare 2A

Ann-Sofie Burvall

Förstelärare 1 B

Beatrice Frisk

Elevassistent

Britta Wikner

Speciallärare

Camilla Forsström

Skoladministratör

Cecilia Forsman

Förskollärare F-A

Cecilia Gudfastsson

Förstelärare 4 A

Chatarina Bergkvist

Elevassistent

Elisabeth Mattsson

Lärare 3 B

Ewa Edström Forsberg

Förstelärare

Eva Lind

Förskollärare F-B

Eva Nyström

Lärare 1B

Eva Thunell

Elevassistent

Eva-Lena Persegården

Lärare

Gzim Breznica

Elevassistent
.

Göran Andersson

Fritidspedagog
.

Helen Wiberg

Elevassistent

Helena Al-Abbasi Olsson

Klasslärare 1 A

Johan Blom

Fritidspedagog

Kristin Janemar

Förskollärare F-B

Lina Gunstad

Förskollärare F-B

Liselotte Björkman

Textil och Träslöjdslärare

Majja Zakariasson

Fritidspedagog

Margaretha Lernström Larsson

Skolsköterska

Maria Mattsson

Lärare 5 B

Marcus Fredriksson

Fritids

Mikael Gustaffson

Lärare 5 A

Monica Carlsdotter Thörn

Lärare 5 B

Narbeh Sarkisian

Lärare

Olof Åström

Vaktmästare/Lokalvård

.

Oscar Österberg

Fritids

Patrik Nyström

Idrottslärare

Per Söderlund

Förskollärare

Pontus Jokinen

Elevassistent

Sandra Hallin

Fritidspedagog

Sofie Grandin

Fritidspersonal

Thomas Lönnström

Elevassistent

Torbjörn Wågstrand

Fritidspedagog

Ulrika Axelsson

Rektor

Åsa Arkvik

Skolpsykolog
6 februari 2015