Logoped

Logoped under rekrytering

Som logoped arbetar jag indirekt som direkt med elever på skolan som har tal- och/eller språksvårigheter. Jag stöttar elever direkt med behandlingsperioder, en-till-en eller i mindre grupp, där vi fokuserar på språkligaförmågor eleven/eleverna behöver stärka. Indirekt stöttar jag skolans personal genom handledning och konsultation. Mitt arbete verkar för att främja en god språklig och kommunikativ miljö i skolan.

De logopediska insatserna på individ-, grupp- eller organisationsnivå ska syfta till att eleverna ska uppfylla målen i skolan. Jag ingår i skolans elevhälsoteam och jag deltar ofta vid elevhälsomöten. Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt.

För att komma i kontakt med mig så går det bra att ringa, maila eller prata med någon lärare/annan skolpersonal som kan hjälpa till att kontakta mig. Jag är på skolan:
Måndagar                   
Tisdagar 
Onsdagar 

Ni är varmt välkommen att kontakta mig!


Logoped

Telefon:
E-post: 

Uppdaterad: