Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Höstteminens mötestider
26/9 kl 17.30-18.30
16/11 kl 17.30-18.30
12/12 kl 17.30-18.30

Vårtminens mötestider
9/2 kl 17.30-18.30
20/4 kl 17.30-18.30


Höstterminens mötesanteckningar
Skolråd 26/9-22  (PDF, 272 KB)

Vårterminens mötesanteckningar

  

 

 

Uppdaterad: