Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Vårterminens mötestider
5/2 kl 18.30-19.30
6/3 kl 18.30-19.30
4/4 kl 18.30-19.30
6/5 kl 18.30-19.30

Vårterminens mötesanteckningar

Minnesanteckningar 190306 (PDF, 158 KB)
Minnesanteckningar 190205 (kommer snart)

 

Höstterminens mötesanteckningar

Minnesanteckningar 181129 (PDF, 441 KB)

Minnesanteckningar 181024 (PDF, 134 KB)

Minnesanteckningar 180925 (PDF, 513 KB)

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolrådet