Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Vårtminens mötestider
9/2 kl 17.30-18.30
20/4 kl 17.30-18.30

Vårterminens mötesanteckningar
Skolråd 9/2-23 (PDF, 184 KB)   bilaga fritids (PDF, 128 KB)

Höstterminens mötesanteckningar
Skolråd 26/9-22  (PDF, 272 KB)

 

 

 

Uppdaterad: