Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Minnesanteckningar 181024 (PDF, 134 KB)

Minnesanteckningar 180925 (PDF, 513 KB)

Höstterminens mötestider
25/9 kl18.30-19.30 
24/10 kl 18.30-19.30
29/11 kl 18.30-19.30


Vårterminens mötestider
5/2 kl 18.30-19.30
6/3 kl 18.30-19.30
4/4 kl 18.30-19.30
6/5 kl 18.30-19.30

 

Här kan du läsa minnesanteckningar från vt-17 

Här kan du läsa minnesanteckningar från ht-16

 

2 oktober 2015