Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Höstteminens mötestider
28/10 kl 18-19
9/12 kl 18-19

Vårtminens mötestider
10/2 kl 18-19
21/4 kl 18-19
10/5 kl 18-19
2/6 kl 18-19

Höstterminens mötesanteckningar

 

Vårterminens mötesanteckningar

  

 

 

Uppdaterad: