Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Höstteminens mötestider
Inställt tillsvidare pga covid-19

Vårtminens mötestider
23/3 kl 18.30-19.30 - inställt pga covid-19
22/4 kl 18.30-19.30  - inställt pga covid-19
19/5 kl 18.30-19.30  - inställt pga covid-19

Vårterminens mötesanteckningar

 

Höstterminens mötesanteckningar

Minnesanteckningar 191209 (PDF, 45 KB)

Minnesanteckningar 191113 (PDF, 156 KB)

Minnesanteckningar 191003 (PDF, 176 KB)

  

 

 

Uppdaterad: