Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Minnesanteckningar 170920 (PDF, 585 KB)

Höstterminens mötestider
20 sept 18.30-20
26 okt 18.30-20
5 dec 18.30-20

Vårterminens mötestider
14 feb 18.30-20
9 mars 18.30-20
13 april 18.30-20
4 maj 18.30-20
8 juni 18.30-20

 

Här kan du läsa minnesanteckningar från vt-17 

Här kan du läsa minnesanteckningar från ht-16

 

2 oktober 2015