Personal

Kontaktuppgifter till skolans personal. Lärare nås lättast via e-post eller sms. Under skoltid kontakta exp 018-727 58 77. Fritids tidig morgon och sen eftermiddag 018-727 58 78.

Adam Grandin

Fritidspersonal

Alexander Blomdahl

Fritidspersonal

Anders Gällstedt

Lärare 4B

Anders Pott

Fritidspersonal

Anna Enström

Förskollärare (tjänstledig)

Ann-Sofie Burvall

Förstelärare 3A

Axel Solander

Fritidspersonal

Beatrice Frisk

Elevassistent

Camilla Forsström

Skoladministratör

Cecilia Lind

Speciallärare

Chatarina Bergkvist

Fritidspersonal

Cim Hagström

Fritidshemsassistent (Tjänstledig)

Emma Nyman

Lärare FB

Erik Hellerstedt

Musiklärare

Erik Samuelsson

Elevassistent

Eva Nyström

Lärare 5B

Ingrid Herlitz

Skolsköterska

Faridé Fereydounfar

Förskollärare FA

Göran Andersson

Fritidspedagog

Helen Wiberg

Elevassistent

Isabell Willman

Kurator

Jakob Jarnhed

Elevassistent

Jessica Karlsson

Elevassistent (Föräldraledig)

Julia Frank

Fritidshemsassistent (Föräldraledig)

Kristin Janemar

Lärare 1B

Lina Gunstad

Lärare 1A

Liselotte Björkman

Slöjdlärare

Lotta Palmér Hedlund

Lärare

Louise Zander

Förstelärare 2A

Magnus Kvidal

Speciallärare

Majja Zakariasson

Fritidspersonal

Marcus Fredriksson

Fritidspersonal

Mattias Thorsén

Förskollärare FB

Merita Callenmark

Lärare FA

Mikael Gustafsson

Lärare 3B

Monica Carlsdotter Thörn

Lärare 5A

Nada Shouman

Fritidshemsassistent

Nathalie Minergård

Lärare 2B

Oscar Forsström

Fritidspersonal

Patrik Nyström

Idrottslärare

Peter Bellbring

Fritidspersonal

Pia Ericsson

Förskollärare fritids

Razha Karim

Fritidspersonal

Rola Salameh

Lärare 4A

Runa Velander

Skolpsykolog

Said El-Masri

Fritidspersonal

Sanaz Lack

Fritidspersonal

Sofia Lindblad

Lärare

Sofie Grandin

Fritidspersonal (Tjänstledig)

Thomas Lönnström

Fritidspersonal

Vicente Monserrat

Fritidspersonal
Uppdaterad: