Personal

Kontaktuppgifter till skolans personal. Lärare nås lättast via e-post eller sms. Under skoltid kontakta exp 018-727 58 77. Fritids tidig morgon och sen eftermiddag 018-727 58 78.

Adam Grandin

Fritidspersonal

Alexander Blomdahl

Fritidspersonal

Anders Gällstedt

Lärare 5B

Anders Pott

Fritidspersonal

Anna Enström

Förskollärare (tjänstledig)

Anna Orregård

Lärare 3A

Ann-Sofie Burvall

Förstelärare 4A

Axel Solander

Fritidspersonal

Beatrice Frisk

Elevassistent

Camilla Forsström

Skoladministratör

Cecilia Lind

Speciallärare

Chatarina Bergkvist

Fritidspersonal

Cim Hagström

Fritidshemsassistent (Tjänstledig)

Emma Melander

Fritidspersonal

Emma Nyman

Lärare 1B

Erik Hellerstedt

Musiklärare

Erik Samuelsson

Elevassistent

Ingrid Herlitz

Skolsköterska

Faridé Fereydounfar

Förskollärare FA

Hanna Åkerblom

Lärare åk 4

Helen Wiberg

Elevassistent

Isabell Willman

Kurator

Jessica Karlsson

Fritidshemsassistent

Judit Ahlin

Lärare 5A

Julia Frank

Fritidshemsassistent (Föräldraledig)

Katarina Orahovac

Lärare

Kristin Janemar

Lärare 2B

Lina Gunstad

Lärare 2A

Liselotte Björkman

Slöjdlärare

Lotta Palmér Hedlund

Lärare

Louise Zander

Förstelärare FA

Magnus Kvidal

Speciallärare

Majja Zakariasson

Fritidspersonal

Marcus Fredriksson

Fritidspersonal

Mattias Thorsén

Lärare 3-5

Melvin Götz

Fritidshemsassistent

Merita Callenmark

Lärare 1A

Nada Shouman

Fritidshemsassistent

Nathalie Minergård

Lärare 2B

Oscar Forsström

Fritidspersonal

Patrik Nyström

Idrottslärare

Peter Bellbring

Fritidspersonal

Pia Ericsson

Förskollärare fritids

Razha Karim

Fritidspersonal

Rola Salameh

Lärare 5A (föräldraledig)

Sandra Beckman

Lärare 4B

Said El-Masri

Fritidspersonal

Sanaz Lack

Fritidspersonal

Sofia Lindblad

Lärare 3B

Sofie Grandin

Fritidspersonal (Tjänstledig)

Stéphanie Lûning

Fritidspersonal

Thomas Lönnström

Fritidspersonal
Uppdaterad: