Kurator

Hej!

Mitt namn är Suzan Bakan och jag arbetar som skolkurator på Fredrika Bremerskolan.

Mitt allra främsta uppdrag i skolan är att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Det kan exempelvis ske genom enskilda samtal med elever eller att jag träffar grupper av elever. Jag handleder och konsulterar även lärarna i psykosociala frågor. Centralt i uppdraget är att verka främjande och förebyggande.

 

Om du önskar kontakt med mig så nås jag 018-7275858 eller via mail suzan.bakan@uppsala.se.

Varmt välkommen!

Uppdaterad: