Klass 1B

I vår klass går 25 elever, vår klasslärare heter Eva Lena Persegården. I klassen har vi också hjälp av Eva Thunell

Uppdaterad: