Fritids 3, 4, 5

På fritids 3-5 går barn från 3A, 3B, 4A, 4B, 5A och 5B.

Här arbetar Adam Grandin, Razha Karim, Majja Zakariasson, Anders Pott, Marcus Fredriksson, Alexander Blomdahl, Said El masri och Maggie Ohanesian.

Ni når oss på 0187275878.
Se varje fritidspersonals kontaktuppgifter här.

 

Uppdaterad: