Fritids 3, 4, 5

På fritids 3-5 går barn från 3A, 3B, 4A, 4B, 5A och 5B.

Här arbetar Adam Grandin, Melvin Götz, Majja Zakariasson, Anders Pott, Said El masri, Alexander Blomdahl, Razha Karim, Max Burvall, Johanna Riihimäki, Helen Wiberg och Jessica Karlsson.

Ni når oss på 0187275878.
Se varje fritidspersonals kontaktuppgifter här.

 

Uppdaterad: