Klass 4A

I vår klass är vi 26 elever. Vår klasslärare heter Monica Carlsdotter Thörn, vi har även hjälp av Majja Zakariasson.

Uppdaterad: