Klass 1A

I vår klass är vi 27 elever. Vi som arbetar i klassen heter Lina Gunstad, Axel Solander och Julia Frank.

Uppdaterad: