Klass 1A

I vår klass är vi 27 elever. Vår klasslärare heter Louise Zander, vi har även hjälp av Sofie Grandin.

Uppdaterad: