Förskoleklass

Vi är en skola för barn F-åk 5 och till hösten beräknar vi att det finns ca 310 elever på skolan.

Den pedagogiska verksamheten i förskoleklass pågår kl 08.20 – 13.30. Barnen äter lunch i skolans matsal, raster har de tillsammans med skolans elever.

Barnomsorg erbjuds kl 06.30-08.20 och kl 13.30-17.00.
Under skollov är det endast skolbarnsomsorg som gäller.
Läs mer under fliken fritidshem.

På skolan finns två förskoleklasser med erfarna och utbildade förskollärare. De har huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten.
De stödjer och stimulerar barnens utveckling och lärande både på grupp- och individnivå. 

Leken är en viktig del. Den ger glädje och utvecklar barnen allsidigt. Leken stärker självkänslan, samspelet med andra barn, språket, fantasin och initiativförmågan.

Skolan arbetar i enlighet med Bornholmsmodellen som stärker den språkliga medvetenheten. Modellen vilar på vetenskaplig grund och är framgångsrik.

Vi arbetar efter läroplanens strävansmål i matematik, språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt leken, fysisk aktivitet och utevistelse.

Under höstterminen genomför vi skolverkets kartläggning i matematik och svenska för att veta vilken nivå vi ska lägga undervisningen under året.

Här kan du läsa mer om Föskoleklass A och Förskoleklass B

Vill du ha mer information ring

018-727 58 80 rektor Samuel Öberg
018-727 58 77 skoladmin./exp Camilla Forsström

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass