Förskoleklass

Vi är en skola för barn F-åk 5 och till hösten beräknar vi att det finns ca 310 elever på skolan.

Den pedagogiska verksamheten i förskoleklass pågår kl 08.20 – 13.30. Barnen äter lunch i skolans matsal, raster har de tillsammans med skolans elever.

Barnomsorg erbjuds kl 07.00-08.00 och kl 13.30-17.00.
Under skollov är det endast skolbarnsomsorg som gäller.
Läs mer under fliken fritidshem.

På skolan finns två förskoleklasser med erfarna och utbildade förskollärare. De har huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten och den efterföljande skolbarnsomsorgen.
De stödjer och stimulerar barnens utveckling och lärande både på grupp- och individnivå. Barnen lär sig rim och ramsor och tränar grundläggande begrepp på ett lekfullt sätt.
Den fria leken är en viktig del. Den ger glädje och utvecklar barnen allsidigt. Leken stärker självkänslan, samspelet med andra barn, språket, fantasin och initiativförmågan. Skolan arbetar i enlighet med Bornholmsmodellen som stärker den språkliga medvetenheten. Modellen vilar på vetenskaplig grund och är framgångsrik.

Förskollärarna är ett eget arbetslag och har ett gemensamt ansvar för alla elever.

Här kan du läsa mer om Föskoleklass A och Förskoleklass B

Vill du ha mer information ring

018-727 58 80 rektor Samuel Öberg
018-727 58 77 skoladmin./exp Camilla Forsström

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass