Klass 4 B

I vår klass är vi 25 elever. Vår klasslärare heter Eva Nyström, vi har även hjälp av Göran Andersson och Chatarina Bergkvist.

29 augusti 2018