Klass 3B

I vår klass är vi 25 elever. Vår klasslärare heter Ann-Sofie Burvall. Vi har även hjälp av Marcus Fredriksson.

29 augusti 2018