Klass 3A

I vår klass är vi 21 elever. Vår klasslärare heter Rola Salameh, vi har även hjälp av Hampus Cardoso.

Uppdaterad: