Klass 5A

I vår klass är vi 19 elever. Vi som arbetar i klassen heter Judit Ahlin och Adam Grandin.

 

Uppdaterad: