Klass 5A

I vår klass är vi 26 elever. Vi som arbetar i klassen heter Monica Carlsdotter Thörn och Majja Zakariasson. 

 

 

Uppdaterad: