Klass 4A

I vår klass är vi 25 elever. Vår klasslärare heter Ida Eriksson, vi har även hjälp av Thomas Lönnström.

Uppdaterad: