Klass 5B

I vår klass är vi 22 elever. Vår klasslärare heter Monica Carlsdotter Thörn. Vi har även hjälp av Majja Zakariasson.

Uppdaterad: