Anledningar till att inte skjutsa barn ända fram till skolan:

  • Alla avgaser stannar runt barn på deras nivå, och går sedan in i ventilationen till skolan
  • Barn som går eller cyklar till skolan, även korta sträckor, visar en bättre grundkondition än hos barn som ”endast” tränar fotboll odyl 1-2 gg/v
  • Det är för det mesta föräldrarnas biltrafikrunt skolan som orsakar osäkra trafiksituationer
  • Inlärningen hos barn som syresatt blodet innan skolstart har oftast lättare att lära sig saker i skolan
  • Det är alltid barnen som får betala priset och framför allt dom barnen som faktiskt går eller cyklar själva till skolan som riskerar att råka illa ut

 

Info från Kristina Stavlind – trafiksamordnare i Uppsala Kommun

Uppdaterad: